Jak powinien wyglądać transport morski kontenerów?

Jak powinien wyglądać transport morski kontenerów? Warto mieć świadomość, że transport morski kontenerów jest zdecydowanie trudniejszym zadaniem niż mogłoby się wydawać. Co koniecznie trzeba wiedzieć, by nie popełnić żadnego błędu podczas współpracy ze spedytorem. W jaki sposób można uniknąć niespodziewanych kosztów. 

Czym dokładnie jest transport morski?

Należy zdawać sobie sprawę, że transport morski jest to jeden ze sposobów na przewóz bardzo dużych ilości ładunków za pomocą statków towarowych. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że już od lat 60-tych do wspomnianego transportu morskiego wykorzystywane są głównie kontenery. Godny uwagi jest fakt, że konteneryzacja zdecydowanie pomaga w przewozie większych ładunków. Zmniejszają się tym samym koszty związane z magazynowaniem czy zużyciem paliwa. Zredukowana została także w ten sposób niepewność przez opcje namierzenia kontenera. Nie ma również konieczności przeładunku. Należy wiedzieć, że dzięki konteneryzacji znacznie skrócił się czas postoju ładunków w porcie. Nie wszyscy wiedzą, że wcześniej statki musiały spędzać nawet 2/3 swojego działania w różnych portach. Warto mieć świadomość, że transport morski kontenerów jest obecnie najbardziej popularnym sposobem na przewóz cargo wśród przedsiębiorstw, które są zaangażowane w międzynarodowy handel. Jest to nie tylko najtańsza, ale również najbardziej przyjazna środowisku metoda. 

Jak dokładnie przebiega transport morski ładunków w kontenerach od strony organizacyjnej?

 

Warto mieć świadomość, że zdecydowanie najbardziej istotne są ustalenia między klientem a spedytorem. Mogą one dotyczyć np. wymogów, jakie musi koniecznie spełnić dany transport ze względu na rodzaj ładunków. Należy wiedzieć, że wspomniany parametr będzie w bardzo dużym stopniu determinował wybranie środków transportu przez spedytora. Jest to także jeden z bardziej istotnych elementów wyceny danej oferty. W przypadku, gdy będzie chodziło o standardowy kontener, spedytor powinien w pierwszej kolejności wybrać armatora. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że usługi oferowane przez armatorów oceanicznych w zdecydowanej większości przypadków są najbardziej istotną częścią całego łańcucha dostaw. Obsługują oni bowiem nie tylko najdłuższe odcinki transportowe, ale również najbardziej kosztowne. Do wspomnianej usługi przewozowej doliczony jest oczywiście kontener. Oznacza to tym samym, że wybór armatora będzie także determinował wybranie kontenera czy miejsca jego podjęcia. W najprostszym możliwym ujęciu kontener jest z miejsca składowania podjęty przez daną firmę transportową, która jest zakontraktowana przez spedytora, a następnie dostarczony do wybranego miejsca załadunku. Może to być nie tylko i wyłącznie obiekt należący do klienta, ale także terminal kontenerowy. Warto mieć świadomość, że obecnie zdecydowana większość terminali kontenerowych jest w stanie załadować kontenery towarami, które wcześniej zostały dostarczone do terminalowych magazynów. Następnie jeżeli dany kontener będzie już załadowany musi koniecznie przejść pozytywnie odprawę celną wywozową. Ponadto ładunek zostanie odpowiednio zaplombowany. Dopiero później przewoźnik może udać się do terminalu. W momencie, gdy pełny kontener zostanie przywieziony do terminalu, następuje jego złożenie na specjalnych placach składowych. Wspomniany kontener musi teraz czekać na załadunek na statek zakontraktowanego armatora oceanicznego. Oczywiście w tym samym czasie zadaniem pracowników terminalu jest przygotowanie planu załadunku kontenerów na statek w taki sposób, by cały proces przebiegał nie tylko szybko, ale również sprawnie. Należy mieć świadomość, że udział wspomnianej usługi terminalowej w kosztach całego przewozu towarów w kontenerze jest stosunkowo mały. Jest to jednak bardzo istotny element pozwalający na dokonanie przeładunku na styku morza i lądu. Do usług świadczonych przez terminale należy także zaliczyć skanowanie, ważenie, magazynowanie. 

 Jakie możemy wyróżnić rodzaje transportu morskiego?

Jak powinien wyglądać transport morski kontenerów?
Jak powinien wyglądać transport morski kontenerów?

Pierwszym rodzajem transportu morskiego kontenerów jest FCL, czyli fracht kontenerowy. Towar w tym przypadku będzie ładowany do kontenerów dwudziestostopowych, albo czterdziestostopowych, które mają kolejno pojemność 32,3 oraz 76,6 m. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ładunek nie może w żadnym wypadku przekroczyć dopuszczalnej masy wynoszącej od 21 do 26 ton. FCL doskonale zda egzamin w przypadku przewozu bardzo dużych ładunków. Drugim rodzajem transportu morskiego kontenerów jest LCL, czyli fracht drobnicowy. Polega na odpowiednim podzieleniu przestrzeni danego kontenera między poszczególnymi importerami. Jest to doskonałe rozwiązanie na przewóz ładunków, które nie będą w stanie zapełnić całego kontenera. Z kolei bardzo często wymienianą wadą są liczne przystanki, a także otwieranie wspomnianego kontenera, by możliwe było doładowanie pozostałych konsygnantów. Można również wyróżnić ładunek masowy. Polega na przewozie drewna, zboża, węgla czy innych surowców w bardzo dużych ilościach. Należy mieć świadomość, że są one przewożone przez okręt, który jest nazywany masowcem. 

Author: jsfedu