Materiał siewny – co powinniśmy wiedzieć?

Materiał siewny – co powinniśmy wiedzieć? Doświadczeni rolnicy dobrze wiedzą, że przy stosowaniu kwalifikowanych nasion możliwa jest intensywna i wydajna produkcja roślinna. Jego stosowanie jest niemal niezbędnym warunkiem uzyskania satysfakcjonującego plonu. To gwarancja wysokiej jakości.

Co to jest materiał siewny? Od kogo możemy kupić nasiona? Jakimi nasionami można handlować? Jak powinny być oznakowane nasiona? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższych artykułach, do lektury których zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Co to jest materiał siewny

Materiał siewny to nic innego jak rośliny lub ich części, które są wykorzystywane wyłącznie do siewu, sadzenia, szczepienia lub innego rozmnażania wegetatywnego. Jedną z cech jest spełnienie rygorystycznych wymagań produkcyjnych i jakościowych dla danej kategorii. Co dokładnie zawiera ziarno? Otóż ​​są to między innymi sadzone nasiona gatunków podlegających przepisom produkcyjnym i jakościowym. Warto również wspomnieć o sadzeniakach ziemniaczanych (bulwy), materiale szkółkarskim (wkładki, oczka, podkładki, smukłe – do produkcji drzewek owocowych i ich rozmnażania).

Od kogo możemy kupić nasiona?

Rolnik decydując się na zakup nasion powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy wybrany punkt dystrybucji ma do tego odpowiednie uprawnienia. Przepisy ustawy nasiennej wyraźnie stanowią, że jednostka decydująca się na obrót nasionami wpisuje się do spisu rolników lub spisu przedsiębiorców. Za rozpatrzenie wniosków odpowiadają wojewódzcy inspektorzy fitosanitarni i nasienni. Pamiętaj, że wniosek powinien zawierać wszystkie formularze wniosków – znajdziemy je na stronie wojewódzkiego inspektora. Z ciekawości warto wspomnieć, że wpisy w rekordzie są całkowicie darmowe. Ale jaka jest różnica między rolnikiem a przedsiębiorcą? Otóż ​​ten ostatni może handlować nasionami wyprodukowanymi lub zakupionymi we własnym gospodarstwie, natomiast rolnik – tylko nasionami wyprodukowanymi w gospodarstwie. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować nałożeniem na podmiot kary w wysokości 2270 zł. Należy pamiętać, że zakup materiału siewnego od podmiotu do niego uprawnionego jest szczególnie istotny w przypadkach, gdy jest on zainteresowany dopłatami związanymi z wykorzystaniem materiału siewnego zaklasyfikowanego do kategorii podstawowej lub kwalifikacyjnej.

Jakimi nasionami można handlować?

Obecne przepisy w Polsce wyraźnie wskazują, jakie nasiona można wprowadzać do obrotu, jakie odmiany są możliwe, jak należy je pakować i jak należy je chronić. Otóż ​​materiał siewny roślin rolniczych może znajdować się na rynku w kategoriach określonych jako elitarne lub certyfikowane. Chodzi o to, że odmiana musi być wpisana do krajowego rejestru prowadzonego przez COBORU (Centralne Centrum Badań Odmian Odmian), Rejestru Krajowego UE, Spisu Wspólnoty lub odpowiedniego rejestru krajowego.

Jak powinny być oznakowany materiał siewny?

Materiał siewny
Materiał siewny

Jest jeszcze jeden aspekt, który pozostawia wiele pytań. Mówimy o prawidłowym oznakowaniu materiału siewnego. Dlatego warto zdawać sobie sprawę, że nasiona roślin i sadzeniaki muszą być w trwałym i nowym opakowaniu. Wśród nich można wyróżnić torby. W przypadku materiałów poddanych obróbce, opakowania materiałowe powinny przede wszystkim chronić środowisko i ludzi przed szkodliwymi pestycydami. Charakterystyczny jest w tym przypadku sposób zamykania, dlatego najczęściej stosowanymi rodzajami opakowań są: hermetycznie zamknięte, pakowane w wiązkę, hermetycznie zamknięte, klejone, szyte, samozamykające. Z ciekawości warto wspomnieć, że ponowne wykorzystanie danego pakietu jest zabronione.

Kolejną ważną kwestią jest etykietowanie. Materiał siewny jest bardzo wyjątkowy, dlatego jego oznaczenie jest bardzo ważne. Po pierwsze, należy nadać mu etykietę odpowiednią dla określonego gatunku lub flory. Niezbędny jest również sam rodzaj i stopień kwalifikacji. Etykiety te zawierają wiele informacji, które są ważne dla rolników. Zazwyczaj szyta jest szwem zamykającym paczkę lub przyklejana do zgrzewu wybranej paczki. Ważne jest, aby etykietę pozostawić na stałe – uniemożliwi to jej usunięcie bez uszkodzenia. Dlatego nie będą ponownie wykorzystywane. Samo drukowanie jest bardzo ważne – pismo odręczne nie wchodzi w grę. Minimalny rozmiar etykiety to 110mm x 67mm. Ważny jest również kolor samej etykiety.

Author: jsfedu12