Szczęśliwy pracownik to szczęśliwa firma

Szczęśliwy pracownik to szczęśliwa firma – wielkim wyzwaniem dla liderów biznesu jest upewnienie się, że ich pracownicy są szczęśliwi, zaangażowani i ciężko pracują. Niedawne badanie wykazało, że ponad połowa brytyjskich pracowników jest niezadowolona ze swojej pracy. Przewlekłe nieszczęścia w pracy mogą prowadzić do tego, że pracownik rzuci palenie lub nie.

Według badań zadowoleni pracownicy są około 12% bardziej wydajni, efektywniej wykorzystują swój czas i pracują szybciej, nie rezygnując z jakości. Pozytywne środowisko może prowadzić do zwiększenia produktywności i zaangażowania pracowników, większej satysfakcji wśród pracowników i poprawy zwrotu z inwestycji w biznes. Istnieje wiele metod, które firmy mogą wykorzystać, aby zwiększyć zadowolenie pracowników. Poniżej znajdują się trzy proste obszary, na których można się skoncentrować, które mogą mieć dramatyczny wpływ na zadowolenie i dobre samopoczucie pracowników.

Oferuj elastyczny czas pracy

Dla wielu pracodawców równowaga między pracą a życiem pozostaje trudnym problemem, pomimo prób poprawy tej równowagi dla pracowników. Jednakże, chociaż głównym zamiarem jest zapewnienie pewnej ulgi pracownikom, którzy czują się przepracowani i zestresowani, rozwiązanie problemu równowagi daje im również możliwość pracy, gdy są najbardziej otwarci i produktywni. Niewielu ludzi jest zdolnych do ciągłej koncentracji przez długie okresy czasu, a raporty sugerują, że krótsze dni pracy mogą ostatecznie zwiększyć produktywność. Dzięki bardziej elastycznej kulturze pracy i umożliwieniu pracownikom wyjścia z biura pracodawcy mogą zauważyć poprawę wydajności i produktywności. Jeśli pracownicy pracują w środowiskach, które ich zdaniem bardziej sprzyjają pracy, są bardziej zaangażowani, bardziej zadowoleni, a ich wyniki mogą być większe.

Oferuj programy edukacyjne i rozwojowe

Szczęśliwy pracownik to szczęśliwa firma
Szczęśliwy pracownik to szczęśliwa firma

Dzisiejsza siła robocza ceni większą elastyczność, uznanie osiągnięć i lepsze możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, często nad zachętami finansowymi. Wiele organizacji zdało sobie sprawę, że prawie 80 procent pracowników pozostanie dłużej, jeśli zobaczą ścieżkę kariery w firmie. Jednak wraz z rozwiązaniem tradycyjnej drabiny kariery, wykazanie tego może stanowić wyzwanie dla pracodawców. Dzięki umożliwieniu pracownikom eksploracji pożądanych ról w ramach ich organizacji, inicjatywy L & D mogą pomóc im zorientować się, jakie są możliwości i gdzie mają luki w swoich doświadczeniach. Mogą również łączyć pracowników z odpowiednią wiedzą, której potrzebują, aby rozwijać karierę w wybranym kierunku. W trakcie trwania technologicznych doświadczeń w zakresie szkoleń, szkoleń i szkoleń Dzięki wprowadzeniu dużej ilości danych i zaawansowanej analizie danych działy te, które obecnie prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą działalność gospodarczą i gospodarczą.

Pomyśl o świadczeniach pracowniczych

Świadczenia pracownicze są łatwym rozwiązaniem dla użytkowników i pracowników. Począwszy od członkostwa w czynnościach po pracowników służbowych, te “dodatki” są po prostu bardziej uprzywilejowane. Wczesnym krajem, w którym się znajdujemy. Oferowanie dobrych praktyk pracowniczych dotyczy coraz ważniejszych w przyciąganiu i utrzymywaniu pożądanego talentu. Jeżeli firma nie jest zainteresowana, to jednak nie może być dłużnikiem. Jak Richard Branson – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w brytyjskim biznesie – powiedział: Niewielki odbiór powietrza przez firmę ma znaczący wpływ na wyniki firmy, a to jest właśnie dla wielu firm. Embrace sprawia, że ​​pracownicy są bardziej zadowoleni i czerpią korzyści: ich wyniki, wyższa kultura, wyższa rewitalizacja pracowników i bardziej produktywni pracownicy.

Author: jsfedu