Jaki powinien być ochroniarz?

Jaki powinien być ochroniarz? Pracowników ochrony możemy spotkać podczas wielu codziennych sytuacji. Obecni są oni w klubach, restauracjach, sklepach, galeriach czy też w budynkach firm. Czy każdy może pracować jako ochroniarz? Jakimi cechami powinny cechować się osoby zatrudniane przez firmy ochroniarskie? Tego dowiesz się, czytając nasz artykuł.

Kim jest ochroniarz?

Zawód pracownika ochrony jest całkiem nowy. Historia tej profesji sięga zaledwie trzech dekad. W Polsce branża ochroniarska pojawiła się dopiero po reformacjach ustrojowych i aż po dziś dzień stale się rozwija. Czy każdy może zostać pracownikiem ochrony? Jak się okazuje, musi to być osoba wykształcona, posiadającą szereg niezbędnych umiejętności. Dodatkowo wymagana jest sprawność fizyczna – ochroniarz bowiem to osoba, która będzie w stanie szybko zareagować wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Konieczna jest także wiedza z zakresu systemów zabezpieczeń i ochrony osób. Przydatna także będzie wiedza z zakresu ochrony fizycznej obiektów. Brutalne interwencje ochroniarzy to coś niedopuszczalnego w obecnych czasach. Od pracowników agencji ochrony mienia wymaga się zatem, aby były to osoby o wysokiej kulturze osobistej.

Cechy dobrego ochroniarza

Jakimi cechami powinien się wyróżniać dobry ochroniarz? Jak się okazuje, według ekspertów, istnieje kilka cech, które mogą zwiększyć szanse na zatrudnienie w tej branży. Jedną z nich jest zdolność logicznego myślenia. Bez wątpienia będzie to także podatność na silne emocje oraz umiejętność podjęcia decyzji i właściwego działania w sytuacjach stresowych. Nieocenione będzie również opanowanie. Dużym atutem będzie, wspomniana wyżej sprawność fizyczna. Niezbędna jest właściwa wiedza z zakresu procedur administracyjnych. Jak w innych zawodach, tak i pracownicy ochrony powinni odznaczać się dyspozycyjnością, rzetelnością, odpowiedzialnością oraz uczciwością. Z osobami takimi z pewnością pracuje się o wiele łatwiej- łatwiejsze jest także nawiązanie współpracy.

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jeżeli marzysz o pracy w firmie ochroniarskiej, masz do wyboru dwie drogi. Jedna z nich nie jest zbyt skomplikowana – wystarczy ukończyć szkołę policealną z zakresu ochrony. Według niektórych nie jest to rozwiązanie zbytnio ambitne. Drugim wyjściem jest podjęcie studiów wyższych kierunkowych. W końcowym ich etapie uzyskuje się licencję ochroniarską na poszczególnych stopniach. Jakich zajęć mogą spodziewać się studenci studiów z zakresu ochrony? Przede wszystkim znajdziesz tam sporo przedmiotów sprawnościowych, socjologicznych czy też psychologicznych. Nie zabraknie także wykładów o związanych z administracją, kryminologią czy też zarządzaniem. Osoba ochroniarza musi zatem być osobą o szerokiej wiedzy związanej z wieloma dziedzinami.

Jakie są główne zadania ochroniarzy?

Jaki powinien być ochroniarz?
Jaki powinien być ochroniarz?

W zależności od miejsca pracy obowiązki mogą nieco się różnić. Najczęściej ich zakres jest jednak podobny i polega na zapewnieniu szeroko pojętej ochrony. Może polegać ona na ochronie osób przebywających w określonym budynku lub na danym obiekcie. Często możemy spotkać osoby zajmujące się ochroną imprez masowych. Ochroniarze na koncertach czy innych ważnych wydarzeniach nie są zbyt rzadkim widokiem. Czasami mają miejsce ochrony eventów, takich jak np. festyny.

Do obowiązków pracowników ochrony należy także kontrola ruchu osobowego. Oznacza to, że osoba taka może sprawdzić, czy goście wchodzący do danego budynku posiadają niezbędne uprawnienia do przebywania na jego obszarze. Zajmować mogą się także rejestracją wyjść i wejść, a nawet wyrywkową kontrolą osób, które przebywają w danym miejscu. Do zakresu ich obowiązków może należeć m.in. wydawanie kluczy pracownikom danej firmy, a także rejestracja wejść i wyjść.

Ochroniarze są także zobligowani do tego, aby w sytuacji zagrożenia, takiej jak np. pożar, przeprowadzić ewakuację. Zapewniają oni także właściwą ochronę budynku przed włamaniem. Z tego też powodu coraz częściej pracowników ochrony możemy spotkać na zamkniętych osiedlach czy też przy wejściu do konkretnych bloków mieszkalnych. W uzasadnionych przypadkach osoby zatrudnione przez agencje ochrony mogą przeprowadzać kontrolę trzeźwości.

W wyjątkowych sytuacjach ochroniarze mogą przeprowadzać osobistą kontrolę. Ważne jest jednak przestrzeganie kilku, z góry ustalonych zasad. Jedna z nich mówi o tym, że kontrolę taką przeprowadzić może wyłącznie osoba tej samej płci, co osoba poddawana kontroli. Powinna odbywać się z poszanowaniem godności osoby rewidowanej. Jeżeli pracownik ochrony znajdzie przedmioty kradzieży, do jego obowiązków należy powiadomienie odpowiednich organów. Jest to najczęściej policja. Kolejnym obowiązkiem jest właściwa reakcja na popełnione wykroczenie czy też inne formy łamania praca. Jak już wyżej wspominaliśmy, konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie właściwych organów ścigania o zaistniałej sytuacji.

Jeżeli dojdzie do popełnienia przestępstwa, osoba ochroniarza w pierwszej kolejności powinna ująć sprawcę. Kolejnym krokiem jest przekazanie go policji. Gdy w zdarzeniu są osoby poszkodowane, ochrona powinna jak najszybciej wezwać pogotowie i straż pożarną. Konieczne jest także odizolowanie miejsca zdarzenia oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Author: jsfedu12