Formalności związane z zakupem działki

Formalności związane z zakupem działki – zakup działki wiąże się z koniecznością załatwienia przeróżnych formalności. Przed podjęciem decyzji o zakupie należy zebrać dużą ilość potrzebnych informacji, które będą niezbędne na późniejszym etapie finalizacji transakcji. Na jakie elementy zwrócić uwagę?

Zakup działki – ważne kwestie

By móc dokonać zakupu działki na sprzedaż Szczecin, będącej obiektem naszego zainteresowania, należy w pierwszej kolejności zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. Najczęściej komplet takich dokumentów kupujący może otrzymać od sprzedającego.

Przy podpisywaniu aktu notarialnego wymagany będzie dokument związany z dowodem własności działki. Jeśli działka ma założoną księgę wieczystą, to aktualny odpis z księgi wieczystej może stanowić tego rodzaju dokument. Może się jednak zdarzyć, że właściciel nie posiada odpisu lub też odpis jest starszy niż trzy miesiące od daty jego wydania. W takiej sytuacji jednak można umówić się z notariuszem, aby ten osobiście sprawdził stan księgi wieczystej.

Niektóre działki na sprzedaż w ogóle nie posiadają założonych ksiąg wieczystych. W takim przypadku obowiązkiem właściciela jest dostarczenie innego dokumentu, za pomocą którego można stwierdzić, iż jest on właścicielem gruntu. Do tego rodzaju dokumentów może należeć na przykład akt własności lub akt kupna.

Zakup działki – ewidencja gruntów

Formalności związane z zakupem działki
Formalności związane z zakupem działki

Innymi dokumentami, które są niezbędne dla prawidłowego  przeprowadzenia transakcji są aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Dzięki nim uzyskać można informacje określające położenie danej nieruchomości. W przypadku kiedy nie posiada się takich dokumentów, istnieje możliwość dostarczenia aktualnej mapy do celów prawnych, gdzie zostanie zaznaczona działka na sprzedaż. Można ją uzyskać w składnicach map powiatowych i w miejskich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej.

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa status działki oraz przeznaczenie danego terenu. Dokument możliwy jest do uzyskania w urzędzie gminy. W przypadku jeśli działka na sprzedaż zlokalizowana jest na terenie miasta, wówczas wyrys można uzyskać w urzędzie miasta.

Może się zdarzyć, że grunt został przez poprzedniego właściciela odziedziczony na drodze spadku. W takim przypadku dobrze jest uzyskać zaświadczenie o zapłaceniu podatku od spadku i dokumentów, które potwierdzają przyjęcie spadku.

Zakup działki – wizyta u notariusza

Jeśli już przyszły nabywca nieruchomości zebrał wszystkie potrzebne dokumenty, może wybrać się do notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego. Akt notarialny musi zawierać w sobie szereg niezbędnych elementów, do których zaliczają się takie informacje jak: dane stron umowy, opisanie przedmiotu umowy, wytyczne granic nieruchomości, wypis z czterech działów księgi wieczystej, a także cena zakupu oraz sposób i termin zapłaty.

Działka na sprzedaż może zostać nabyta zarówno za pomocą gotówki, czeku, jak i przelewu bankowego. Zależne jest to wyłącznie od porozumienia pomiędzy stronami transakcji. Podobnie sprawa wygląda w kwestii opłacenia podatków i opłat, które związane są ze sporządzeniem aktu notarialnego. Taki obowiązek ciąży na nabywcy nieruchomości. Podpisanie aktu notarialnego skutkuje powstaniem obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.

Zakup działki – sprawdź działkę przed zakupem

Przyszły nabywca powinien również skupić uwagę na sprawdzeniu stanu gruntu. Pozwoli to na zaoszczędzenie mogących pojawić się problemów. Aby szczegółowo określić stan prawny działki na sprzedaż konieczne staje się odwiedzenie kilku urzędów. Należy więc uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości, gdyż nie wszystkie sprawy uda się załatwić od ręki. Zainwestowany czas jednak może przynieść wymierne korzyści, gdyż wszelkie problemy, które mogą wyniknąć w przyszłości związane są z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Kiedy wszystko jest już przygotowane, można przejść do realizacji umowy i zakupu wymarzonej działki. Zdarza się jednak, że w tym momencie sprzedający zmienia zdanie lub też decyduje się na sprzedaż nieruchomości innej osobie. Niestety takich okoliczności nie da się zupełnie wyeliminować. Jedynym sposobem, który pozwala przestrzec się przed tego typu sytuacją jest spisanie wcześniej umowy przedwstępnej. Słowne zapewnienia nie są bowiem wiążące i bardzo trudno byłoby dociekać swoich praw. Jeśli więc nieruchomość jest atrakcyjna i istnieje ryzyko, iż zostanie sprzedana komuś innemu, warto od razu zdecydować się na umowę przedwstępną.

Zakup działki – plany na przyszłość

Zakup działki na sprzedaż zawsze jest początkiem dalszych inwestycji. Działka budowlana może być miejscem budowy swojego nowego miejsca na ziemi lub też dobrą formą lokaty kapitału. Niezależnie od tego czemu ma służyć, droga do jej nabycia wcale nie jest taka prosta. Należy zwrócić uwagę na wiele istotnych elementów, które mają ogromne znaczenie dla bezpiecznego i pewnego przeprowadzenia transakcji. W przypadku osób, które to przerasta, istnieje możliwość skorzystania z pomocy pośrednika nieruchomości, który pomoże przeprowadzić klienta przez ten skomplikowany proces. Może być to dobre rozwiązanie dla osób, które nie czują się pewnie na rynku związanym z nieruchomościami.

Author: jsfedu